📢 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์…

🗓วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ลิงค์ลงทะเบียน: https://get-qr.com/astZop สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน Global Biodiversity Framework Fund…

📌 กองทุน GBFF คืออะไร กองทุน Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุม COP15

โคลอมเบียประกาศให้เมือง Cali เป็นสถานที่จัดการประชุม COP 16 ระหว่างวันที่ 21 ต.ค. – 1 พ.ย. 67

หลังจากโคลอมเบียประกาศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CBD COP 16 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการ CBD และสาธารณรัฐโคลอมเบียได้ร่วมกันคัดเลือกเมืองที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม COP16 และเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

สผ. สส. จับมือ GIZ ร่วมจัดประชุมโครงการClimate, Coastal and Marine Biodiversity (CCMB)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

เปิดรับสมัครเข้าร่วม IPBES Youth Workshop

สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ หรือ IPBES ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลซึ่งทำหน้าที่จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการโดยการประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม

Biodiversity Communication, Education and Public Awareness (CEPA) Survey

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังดำเนินการศึกษาขอบเขตเพื่อสำรวจช่องว่างในการสื่อสารและประเมินความต้องการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN GREEN INITIATIVE

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ดำเนินการเปิดรับสมัคร ASEAN Green Initiative หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงในนามบุคคล

การประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง ‘การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร’ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom (สามารถสแกนผ่าน QR Code

หากคุณเป็นนักสร้างคอนเทนต์ บล๊อกเกอร์ วล็อกเกอร์ ศิลปินหรือช่างภาพที่รักธรรมชาติคุณคือคนที่เราตามหา

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กำลังมองหาเยาวชนอาเซียน 20 คน ที่ต้องการเล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานมรดอาเซียน ผ่านการสร้างสรรค์และงานศิลป์ที่คุณชอบ

ASEAN Biodiversity Heroes Inpiring Chance, for people and nature

“ภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่โลก แต่ร้อยละ 19 ของพืชและสัตว์บนโลกพบได้ที่อาเซียน ขณะเดียวกันอาเซียนก็เผชิญกับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงเช่นเดียวกัน” เราชาวอาเซียนจะร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร?