นทท. แห่ถ่ายภาพนก ปากแม่น้ำกระบี่ หลังมีฝูงนกอพยพ หากินจำนวนมาก พบบางชนิดใกล้สูญพันธุ์

นทท. แห่ถ่ายภาพนก ปากแม่น้ำกระบี่ หลังมีฝูงนกอพยพ หากินจำนวนมาก พบบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์…

นายสมปราชญ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพอย่างยั่งยืน

5 ธันวาคม วันดินโลก

วันดินโลก มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างยาวนาน และได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย

การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIAHS National Workshop for Thailand 2023 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 18…

สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ ร่วมกับ FAO-GIAHS กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIAHS National Workshop for Thailand 2023 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 18 และ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์1)

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่าย

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่าย คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566