กลุ่มปลา

ปลา 2,940 ชนิด (เพิ่มขึ้น 115 ชนิด จากเดิม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 2,825 ชนิด) เป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct: EX) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ฉลามหัวค้อนยาว (Eusphyra blochii) ฉนากจะงอยแคบ (Anoxypristis cuspidate) ฉนากจะงอยปากกว้าง (Pristis pristis) ฉนากเขียว (Pristis zijsron) หวีเกศ (Platytropius siamensis) (เพิ่มขึ้น 4 ชนิด จากปี พ.ศ. 2558 พบอยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ 1 ชนิด ได้แก่ หวีเกศ) สถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) 1 ชนิด คือ ตะพัดพม่า (Scleropages inscriptus) สถานภาพถูกคุกคาม (Threatened Species) รวม 295 ชนิด ประกอบด้วย สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) 53 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 72 ชนิด และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 170 ชนิด นอกจากนี้มีชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 93 ชนิด