การประชุม

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ มีการประชุม ตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน

ปี (พ.ศ.)จำนวน (ครั้ง)ครั้งที่วัน เวลา
256622/256617 สิงหาคม 2566
1/25669 มีนาคม 2566
256511/256510 ตุลาคม 2565
256422/25641 กันยายน 2564
1/256410 กุมภาพันธ์ 2564
256311/25632 มีนาคม 2563
256233/256224 ตุลาคม 2562
2/256215 กรกฎาคม 2562
1/256225 กุมภาพันธ์ 2562
256133/256124 กันยายน 2561
2/256111 พฤษภาคม 2561
1/256126 มกราคม 2561
256011/256022 กันยายน 2560
255922/255920 ตุลาคม 2559
1/255915 กรกฎาคม 2559
255811/25587 ตุลาคม 2558
255733/25571 ธันวาคม 2557
2/255724 ตุลาคม 2557
1/255726 กันยายน 2557
255611/255617 มกราคม 2556
255533/255528 กันยายน 2555
2/255511 เมษายน 2555
1/255512 มกราคม 2555
255411/25542 ธันวาคม 2554
255333/255322 ธันวาคม 2553
2/25536 ตุลาคม 2553
1/255327 กันยายน 2553
255211/255222 กรกฎาคม 2552
255111/25517 พฤษภาคม 2551
255033/255026 ธันวาคม 2550
2/255014 พฤศจิกายน 2550
1/255016 มีนาคม 2550
254911/254916 มีนาคม 2549
254811/254821 ธันวาคม 2548