ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีชีวิตไทย

วิถีชีวิตของชาวชนบทมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชและสัตว์ไม่น้อยกว่า 500 ชนิด ที่ได้เอื้ออำนวยต่อชีวิตของผู้คนในทุกช่วงชีวิต เช่น

  • ไม้ที่ใช้ในการอยู่ไฟได้แก่ ไม้ติ้ว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer)
  • ผิวหนังพุพองหรือคัน ก็จะใช้สบู่ดำ (Jatropha curcas L.)
  • การดูแลทำความสะอาดร่างกายใช้กิ่งคนทา (Harrisonia perforata Merr.)
  • ใช้น้ำยาง จากพลองเหมือด (Memecylon edule Roxb.)
  • ถูฟัน หรือเคี้ยวยอดอ่อนจะทำให้ฟันแข็งแรงทนทานใช้หนามแท่ง มะเค็ด (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.)
  • ใช้สระผม ใบหมี่(Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.)
  • เป็นหีบน้ำมันถวายพระ เมล็ดกระทงลาย (Celastrus paniculata Willd.)
  • เพื่อไว้พอกหัวแม่ เทียนกิ่ง(Lawsonia inermis L.)