ข้อตัดสินใจที่สำคัญ

ข้อตัดสินที่สำคัญจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity)

สมัยที่วันและสถานที่ประชุมข้อตัดสินใจ (TH)ข้อตัดสินใจ (EN)
COP15ช่วงที่ 1 (การประชุมระดับสูง)
11 -15 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์
ช่วงที่ 2
25 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565
นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
COP1417 – 29 พฤศจิกายน 2561
ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
THEN
COP134 – 17 ธันวาคม 2559
ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก
EN
COP126 – 17 ตุลาคม 2557
ณ เมืองพยองชาง
สาธารณรัฐเกาหลี
EN
COP118 – 19 ตุลาคม 2555
ณ เมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย
EN
COP1018 – 29 ตุลาคม 2553
ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
EN
COP919 – 30 พฤษภาคม 2551
ณ นครบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
EN
COP820 – 31 มีนาคม 2549
ณ เมืองคูริติบา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
EN
COP79 – 20 กุมภาพันธ์ 2547
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
EN
COP67 – 19 เมษายน 2545
ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
EN
COP515 – 26 พฤษภาคม 2543
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
EN
COP44 – 15 พฤษภาคม 2541
ณ กรุงบราติสลาวา
สาธารณรัฐสโลวัก
EN
COP34 – 15 พฤศจิกายน 2539
ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
EN
COP26 – 17 พฤศจิกายน 2538
ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
EN
COP128 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2537
ณ แนสซอ
เครือรัฐบาฮามาส
EN