ความหลากหลายทางชีวภาพในยาและรักษาโรค

ประเทศไทยมีพืชสมุนไพรที่เคยใช้ผลิตเป็นยาแผนโบราณกว่า 1,000 ชนิด การแพทย์พื้นบ้านและการใช้พืชสมุนไพรได้สืบทอด และสั่งสมอยู่ในสังคมไทยนานนับพันปี คนไทยทั่วไปมักมีความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคและอาการต่างๆ สมุนไพรที่ใช้มากในตำรับ ยาสมุนไพรไทย เช่น

  • เหง้าขิง (Zingiber officinale Roscoe )
  • เปราะหอม (Kaempferia galaga L.)
  • รากระย่อม (Rauvolfia serpentina Benth. ex Kurz)
  • เมล็ดพุงทะลาย (Scaphium macropodum Beaumee)
  • เกสรบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เป็นต้น