การประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2565 งาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม

ร่วมรับชมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2565 งาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA Mornitoring Awards 2021 ในธีม “47 ปี สผ. สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/onep.gov.th