นทท. แห่ถ่ายภาพนก ปากแม่น้ำกระบี่ หลังมีฝูงนกอพยพ หากินจำนวนมาก พบบางชนิดใกล้สูญพันธุ์

📌 นทท. แห่ถ่ายภาพนก ปากแม่น้ำกระบี่ หลังมีฝูงนกอพยพ หากินจำนวนมาก พบบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2567 📌นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า

📌*** สนง.นโยบายและแผนฯได้เดินหน้าผลักดัน และขับเคลื่อนกลไกการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัย ของนกน้ำอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จ.กระบี่ ให้เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

📌โดยล่าสุดพร้อมด้วยนายวัลลภ ปรีชามาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากประชาชน จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อกำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2 หลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการฯระยะที่ 1แล้วในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ได้คัดเลือกกรณีศึกษาในพื้นที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่

📌ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพปากแม่น้ำกระบี่ ที่มีนกน้ำอพยพเข้ามา รวม 27 ชนิด มี 25 ชนิด เป็นนกน้ำอพยพที่มีความสำคัญระดับโลก และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกทะเลขาเขียวลายจุด นกอีก๋อยใหญ่ นกหัวโตทรายเล็ก นกหัวโตทรายใหญ่ นกหัวโตขาดำ นกซ่อมทะเลอกแดงและนกน็อตใหญ่ เป็นต้น เป็นตัวชี้วัดที่เด่นชัดอย่างหนึ่งในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

📌โดยผลการศึกษาในระยะแรกสะท้อนถึงความต้องการของชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งนำมาสู่การต่อยอดการดำเนินงานระยะที่ 2 ในปี 2567 นี้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนกลไกการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยให้เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ สำหรับบริเวณปากแม่น้ำกระบี่ ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ด้วย

📌ด้านนายสุรสิทธิ์ เครือวัลย์ หรือ บังเดียว ชาวบ้าน ที่ให้บริการเรือหัวโทงนำเที่ยว ดูนก ปากแม่น้ำกระบี่ กล่าวว่า สำหรับปากแม่น้ำกระบี่ ปัจจุบันกำลังกลายเป็นแหล่งถ่ายภาพดูนกที่สำคัญ ของจังหวัด มีนักถ่ายภาพ ดูนกทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาถ่ายภาพดูนกทุกวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงปัจจุบัน บางวันตนได้ค่าจ้าง ครั้งละ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อวัน พร้อมเป็นไกด์แนะนำชื่อนก ที่พบเห็น และวิถีชีวิตนก สำหรับนกมีหลากหลายชนิด ทั้งนกในท้องถิ่นและนกอพยพ และหากว่ามีการจัดการที่ดี ก็เชื่อว่า จะเกิดประโยชน์และรายได้กับชาวบ้านอย่างแน่นอน

#ขอบคุณ ภาพ/ข่าว ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง ณัฐ ศรีปล้อง วิชัย มังคละ (เดลินิวส์ประจำจังหวัดกระบี่) และเครือข่าย ชมรมสื่อดิจิทัลกระบี่

#ทำเนียบข่าวกระบี่
#ชมรมสื่อดิจิทัลจังหวัดกระบี่
#KrabiDigitalMedia
#KDM
#สร้างสรรค์สื่อดีมีคุณภาพ

ที่มา : https://www.facebook.com/share/p/3MswvgG3YKjioPZe/?mibextid=2JQ9oc