📢 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคการประมงในภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก”

🗓วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น.

ลิงค์ลงทะเบียน: https://get-qr.com/astZop

สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภาคการประมงในภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก” (Kunming – Montreal GBF Fisheries Targets: Advancing Biodiversity Goals across Asia Region) โดยมุ่งเน้นที่ 🎯เป้าหมายที่ 5 ลดการใช้ประโยชน์จากชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติ (wild species) และ 🎯เป้าหมายที่ 10 การบริหารจัดการประมงอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ลิงค์ https://get-qr.com/astZop

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : Wichin.s@gmail.com