แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์

จัดทำโดย : กองการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

จำนวนหน้า : 56 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : 2561

เนื้อหา :