Browsing Category

ข่าว

ฝูงนกเงือกรามช้างปากเรียบ หลายร้อยตัว อพยพ บินมาแวะพักหากินที่สงขลา

วันที่ 27 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบฝูงนกเงือกกรามช้างปากเรียบหลายร้อยตัวที่อพยพและแวะพักในสวนยางพารา

“แจงสุรนารี” พืชชนิดใหม่ของโลกและค้นพบครั้งแรกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

โดยทีมนักวิจัยนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)…

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน…

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ