Browsing Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

สผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ…

สผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษจากกากอุตสาหกรรม พลตำรวจเอก

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องฯ

การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการจัดทำชุดข้อมูลจุลินทรีย์

📌 วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ.

โคลอมเบียประกาศให้เมือง Cali เป็นสถานที่จัดการประชุม COP 16 ระหว่างวันที่ 21 ต.ค.…

หลังจากโคลอมเบียประกาศเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CBD COP 16 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการ CBD