ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำจืด (Freshwater)

ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ตอนที่ 3 แหล่งน้ำจืด (Freshwater) น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน ในทุก ๆ วันเราต้องใช้น้ำไปกับการอุปโภคและบริโภคแต่การบริโภคน้ำอย่างไม่ยั่งยืนก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน้ำจืดและจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนดังนั้น วันนี้จึงชวนมาทำความรู้จักกับ “แหล่งน้ำจืด” ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ได้ให้ความสำคัญให้แต่ละประเทศกำหนดแนวทางการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนภายในทศวรรษนี้สามารถอ่านย้อนหลังซีรี่ย์เกี่ยวกับ “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

สามารถอ่านย้อนหลังซีรี่ย์เกี่ยวกับ “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ. 2021 – 2030”
ตอนที่ 2 : ภูเขาและป่าไม้
ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำจืด
ตอนที่ 4 : พื้นที่เพาะปลูก (farmland)
ตอนที่ 5 : ทุ่งหญ้า ทุ่งไม้พุ่ม และทุ่งหญ้าสะวันนา (grasslands, shrublands and savannahs)
ตอนที่ 6 : พื้นที่พรุ (Peatswamp)
ตอนที่ 7 : มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)
ตอนที่ 8 : พื้นที่เมือง (Urban Areas)

#UNDecadeonEcosystemRestoration#UNDecade
#EcosystemRestoration
#GenerationRestoration
#ForNature
#BioBrief