ตอนที่ 8 : พื้นที่เมือง (Urban Areas)

🏙 ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ตอนที่ 8 พื้นที่เมือง (Urban Areas)เขตเมืองครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของโลก แต่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับประชากรมากกว่าครึ่งของประชากรโลก จำนวนประชากรในเขตเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนหนึ่งเนื่องจากการกระจุกตัวของความเจริญในเมืองซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบนิเวศในเมืองเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ระบบนิเวศดั้งเดิมในพื้นที่ธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำจืด ทุ่งหญ้าและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งมักนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของพื้นที่ดังกล่าวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในระบบนิเวศดั้งเดิม BioBrief ฉบับที่ 12 นี้ มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ภัยคุกคามและแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เมืองกันค่ะ

📥 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ PDF ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/…/1GdgDmhTyzrxQBQaJ82j…/view…

สามารถอ่านย้อนหลังซีรี่ย์เกี่ยวกับ “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ. 2021 – 2030”
ตอนที่ 2 : ภูเขาและป่าไม้
ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำจืด
ตอนที่ 4 : พื้นที่เพาะปลูก (farmland)
ตอนที่ 5 : ทุ่งหญ้า ทุ่งไม้พุ่ม และทุ่งหญ้าสะวันนา (grasslands, shrublands and savannahs)
ตอนที่ 6 : พื้นที่พรุ (Peatswamp)
ตอนที่ 7 : มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)
ตอนที่ 8 : พื้นที่เมือง (Urban Areas)

#UNDecadeonEcosystemRestoration#UNDecade
#EcosystemRestoration
#GenerationRestoration
#ForNature
#BioBrief