ตอนที่ 6 : พื้นที่พรุ (Peatswamp)

🍀 ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ตอนที่ 6 พื้นที่พรุ (Peatswamp) 🍂ประเทศไทยมีป่าพรุครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 273,263 ไร่ ซึ่งคิดเป็น 0.08% ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยซึ่งแม้จะนับเป็นพื้นที่ๆ ไม่มาก แต่สำหรับป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์นอกจากจะเป็นแหล่งรองรับน้ำจืดที่สำคัญแล้วยังสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าเขตร้อนทั่วไปหลายเท่าแต่สถานการณ์ป่าพรุในปัจจุบันกำลังเสื่อมโทรมอย่างมากเนื่องจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ การระบายน้ำออกจากป่าพรุตลอดจนการเกิดไฟไหม้พรุ BioBrief ฉบับที่ 10 นี้ มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ภัยคุกคามและแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่พรุกันค่ะ

📥 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ PDF ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/…/1B_t–d…/view…

สามารถอ่านย้อนหลังซีรี่ย์เกี่ยวกับ “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ. 2021 – 2030”
ตอนที่ 2 : ภูเขาและป่าไม้
ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำจืด
ตอนที่ 4 : พื้นที่เพาะปลูก (farmland)
ตอนที่ 5 : ทุ่งหญ้า ทุ่งไม้พุ่ม และทุ่งหญ้าสะวันนา (grasslands, shrublands and savannahs)
ตอนที่ 6 : พื้นที่พรุ (Peatswamp)
ตอนที่ 7 : มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)
ตอนที่ 8 : พื้นที่เมือง (Urban Areas)

#UNDecadeonEcosystemRestoration#UNDecade
#EcosystemRestoration
#GenerationRestoration
#ForNature
#BioBrief