ตอนที่ 4 : พื้นที่เพาะปลูก (farmland)

ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ตอนที่ 4 พื้นที่เพาะปลูก (farmland) 🚜👨‍🌾🌾ระบบนิเวศเกษตรจัดเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เนื่องจากอาหารที่เรากินทุกวันนี้ก็ล้วนมาจากกระบวนการทางการเกษตรทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทําประมง แต่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด การใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกเพื่อการเกษตรโดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์และสมดุลของธรรมชาติก็อาจนำมาสู่ความเสื่อมโทรมและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

สามารถอ่านย้อนหลังซีรี่ย์เกี่ยวกับ “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ. 2021 – 2030”
ตอนที่ 2 : ภูเขาและป่าไม้
ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำจืด
ตอนที่ 4 : พื้นที่เพาะปลูก (farmland)
ตอนที่ 5 : ทุ่งหญ้า ทุ่งไม้พุ่ม และทุ่งหญ้าสะวันนา (grasslands, shrublands and savannahs)
ตอนที่ 6 : พื้นที่พรุ (Peatswamp)
ตอนที่ 7 : มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)
ตอนที่ 8 : พื้นที่เมือง (Urban Areas)

#UNDecadeonEcosystemRestoration#UNDecade
#EcosystemRestoration
#GenerationRestoration
#ForNature
#BioBrief