ตอนที่ 7 : มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)

🌊ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030) ตอนที่ 7 มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)

มหาสมุทรเป็นผืนน้ำทะเลขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยละ 70 ของผิวโลก เป็นระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาหารโปรตีนปริมาณสูงที่ได้จากทรัพยากรมีชีวิต ช่วยควบคุมสภาพอากาศ เและยังเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนส่วนใหญ่ที่เราใช้หายใจBioBrief ฉบับที่ 11 นี้ มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ภัยคุกคามและแนวทางการฟื้นฟูมหาสมุทรและชายฝั่งกันค่ะ

📥 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ PDF ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/…/1FqCTiUKURsXGYWGT…/view…

สามารถอ่านย้อนหลังซีรี่ย์เกี่ยวกับ “UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
ตอนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ. 2021 – 2030”
ตอนที่ 2 : ภูเขาและป่าไม้
ตอนที่ 3 : แหล่งน้ำจืด
ตอนที่ 4 : พื้นที่เพาะปลูก (farmland)
ตอนที่ 5 : ทุ่งหญ้า ทุ่งไม้พุ่ม และทุ่งหญ้าสะวันนา (grasslands, shrublands and savannahs)
ตอนที่ 6 : พื้นที่พรุ (Peatswamp)
ตอนที่ 7 : มหาสมุทรและชายฝั่ง (Marine and Coasts)
ตอนที่ 8 : พื้นที่เมือง (Urban Areas)

#UNDecadeonEcosystemRestoration#UNDecade
#EcosystemRestoration
#GenerationRestoration
#ForNature
#BioBrief