ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 29

เรื่องเด่น

ไรน้ำออสตราคอดชนิดใหม่ของโลกจากจังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ค้นพบไรน้ำออสตราคอดชนิดใหม่ของโลกจากจังหวัดกาญจนบุรี โดย รศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล

“หอยหางดิ้นสีนิล” หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบหอยหางดิ้นสีนิล: หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
1 of 27

การประชุมคณะกรรมการ

1 of 4