ข่าวประชาสัมพันธ์

1 of 21

เรื่องเด่น

“กระเจียวบุณฑริก” พืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก

นักพฤกษศาสตร์ไทย นักวิจัยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)
1 of 14

การประชุมคณะกรรมการ

1 of 3